google-site-verification=ZdmZLzRB4A3Hp5tPtrQMRSciVFfhz_yGTNq78p4ktH8
Giới thiệu

SỨ MỆNH CỦA ESKIMOS

 •  Mang đến cho cộng đồng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên kết hợp với tinh hoa của khoa học và công   nghệ hiện đại.
 •  Xây dựng các liên minh nhằm chia sẻ các giá trị kinh tế - xã hội

TẦM NHÌN CỦA  ESKIMOS

 •  Trở thành 1 trong 5 công ty đứng đầu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên vào năm 2018
 •  Trở thành tổ chức có tinh thần học hỏi mạnh mẽ dựa trên các giá trị cốt lõi của văn hóa  ESKIMOS đậm đà bản sắc Việt

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA  ESKIMOS

 •  Tin tưởng và đầu tư phát huy tiềm năng con người
 •  Tập trung xây dựng thương hiệu hàng đầu về sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên
 •  Kiên định xây dựng văn hóa Công ty đậm đà bản sắc Việt
 •  Chân thành trong hợp tác để cùng thành công
 •  Có trách nhiệm cao với cộng đồng và môi trường

VĂN HÓA ESKIMOS

 •  Chất lượng
 •  Ứng xử theo Nhân, Trí, Tín, Lễ, Nghĩa
 •  Chuyên nghiệp
 •  Văn hóa Dịch vụ Khách hàng
 •  Văn hóa Chia sẻ & Đoàn kết

"Đến với chúng tôi, gặp gỡ, cảm nhận và cùng sẻ chia mọi phương diện hợp tác trong tương lai, để thấy được sự khác biệt và những giá trị mà chúng tôi mang đến cho bạn".

Tin tức mới